Toezichthouder

Rijnland verbetert circa 20 kilometer dijken per jaar. Meestal worden ze versterkt en/of opgehoogd met klei, maar soms werken we met damwanden of zoeken we naar andere creatieve oplossingen.. Deze dijken (regionale keringen) liggen in zowel uitgestrekte graslanden als in dichtbebouwd gebied. Aan jou de taak om toezicht te houden op het werk zoals het is afgesproken. Wil jij de uitdaging aangaan? Word dan onze nieuwe toezichthouder!
 

Wat ga je doen?

Als toezichthouder zie je erop toe dat een project volgens het bestek en tekeningen wordt uitgevoerd door de aannemer. Je bent dan ook betrokken in het voortraject waarin technische oplossingen worden bedacht en waar jij inhoudelijk aan kan bijdragen. Je controleert het werk van de aannemer op bijvoorbeeld kwaliteit (afmetingen), veiligheid en wegafzettingen/omleidingen. Aan bouwvergaderingen neem je deel en je legt de afspraken vast in verslagen. Voor de (besteks-) administratie ben je medeverantwoordelijk, zoals beoordelen van week- en termijnstaten en meer- en minderwerkopgaves. Ten slotte onderhoud je (in samenspraak met de omgevingsmanager) contact met verschillende externen en belanghebbenden. Jij bent voor hen het eerste aanspreekpunt en het gezicht van Rijnland.

Dit werk doe je in nauw overleg met de directievoerder (vaak van een ingenieursbureau) en de contractmanager in het integraal project (IPM) team van Rijnland. Het IPM-team begeleidt het gehele project, van voorbereiding tot en met de overdracht aan de teams beheer/bedienen en onderhoud.

Jouw taken zijn onder andere;
 • De schakel zijn tussen het IPM-team (binnen) en het werk buiten;
 • Vertegenwoordigen van Rijnlands belang buiten en zorgen voor een positief imago;
 • Actief de samenwerking opzoeken met de aannemer en met hem meedenken;
 • Bevindingen en afwijkingen van het bestek secuur en tijdig rapporteren aan directievoerder en contractmanager;
 • Ter plekke aanspreken van een aannemer op houding, gedrag en onveilige situaties en eventueel stilleggen van het werk als de situatie daar om vraagt;
 • Aanspreekpunt voor de directe omgeving en betrokken instanties.

Wat  vragen we van jou?

 • Tenminste 5 jaar ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in de bouw- of watersector;
 • In het bezit van VCA-VOL en rijbewijs B;
 • Ervaring met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen jouw rol en de rol van contractmanager en directievoerder;
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk richting externen en collega’s;
 • Ervaring in het lezen en interpreteren van contractstukken en bestek.

Hier mag je op rekenen

 • Een salaris van minimaal € 2.916,- en maximaal € 3.974,- (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
 • Naast jouw salaris heb je een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale maandsalaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het laten uitbetalen als loon. Op fulltime basis kun je per maand 31 extra uren kopen;
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en daarom bieden we je een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor 5 jaar. In 2021 wordt onze cao vernieuwd. De regeling blijft bestaan zolang deze opnieuw in de cao wordt opgenomen.
 • Een zakelijke telefoon en een tablet die je ook privé kunt gebruiken;
 • Een werkweek van 32 tot 36 uur per week waarin je in overleg met jouw leidinggevende zelf kunt bepalen op welke uren je werkt en hoeveel uren je per dag maakt.