Vacatures

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 09 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 01 januari 2020

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld te ondersteunen.

Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op bij het cluster Informatie, team Procesautomatisering. Het cluster Informatie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud  binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten.

Juridisch adviseur

 • Publicatiedatum: 07 november 2019
 • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Houd je van dynamiek en afwisseling?
Dan zoeken we jou! Want het werk van het team juristen heeft zowel praktische als politieke aspecten. Het ene moment adviseer je over een juridische kwestie en diezelfde dag kun je te maken krijgen met een politiek bestuurlijk vraagstuk. Regelmatig kom je voor onverwachte vragen te staan waardoor je snel met een juridische en haalbare oplossing moet komen door goed te luisteren en creatief te zijn. Je krijgt veel ruimte om je eigen invulling aan je werk te geven en jezelf te blijven ontwikkelen.
Je werkt met tien bevlogen collega’s, die collegiaal zijn, veel plezier met elkaar hebben en daarnaast gericht zijn op het behalen van het optimale resultaat voor Rijnland.

Afstudeeropdracht 'Het Nieuwe Baggeren'

 • Publicatiedatum: 12 november 2019
 • Sluitingsdatum: 19 december 2019

Aanleiding
Het baggeren van watergangen in Nederland gebeurt anno 2020 nog behoorlijk traditioneel. Rijnland wil hier graag een verandering in aanbrengen door vooral met nieuwe meettechnieken het voorbereidingsproces te versnellen en meer verantwoordelijkheid aan de marktpartijen over te laten. Wij zijn op zoek naar drie enthousiaste afstudeerders die in een teamverband maar met een eigen taakveld (Techniek, Contract of Omgeving) ons gaan helpen met deze zoekvraag. De impact die deze zoekvraag oplevert wordt voor omgeving en markpartijen écht anders.

Hoe doen we het nu dan?
Rijnland heeft 12.000 km watergang te onderhouden. De jaarlijkse baggerscope zal ca. 500km/jaar bedragen, maar zal nog in omvang toenemen. Deze scope wordt voorbereid en uitgevoerd door een IPM-team bestaande uit een vijftal verschillende rolhouders met een eigen takenpakket. De voorbereiding kenmerkt zich door het doen van veel onderzoeken (inpeiling baggerhoogte, bemonstering kwaliteit waterbodem, asbest- en historisch onderzoeken en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Dit zijn allemaal tijdrovende onderzoeken die meer dan een jaar in beslag nemen. Na deze onderzoeken wordt een bestek opgesteld dat wordt aanbesteed om te worden uitgevoerd. In die uitvoering hebben we te maken met belemmeringen als gevolg van Flora- en Faunawet, temperatuur van het water in de zomer, ijs in de sloten in de winter. De mogelijkheden om te baggeren zijn daardoor beperkt. Afhankelijk van de kwaliteit van de bagger wordt deze op de kant gezet, in depots gezet of afgevoerd. Door de uitpeiling (bodemdiepte) te vergelijken met de inpeiling wordt er afgerekend met de opdrachtnemer.

Trainee Waterschapstalent

 • Publicatiedatum: 13 november 2019
 • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Hoe vind je het om als trainee ervaring op te doen die het begin van je loopbaan een kickstart geeft en de basis vormt voor een veelbelovende carrière? Ben je analytisch sterk, ondernemend, omgevingsgericht en zet je je graag in voor een belangrijk maatschappelijk doel? Word dan trainee van het traineeship Waterschapstalent! Ontwikkel jezelf en maak samen met ons impact op onze leefomgeving.

Het Traineeship Waterschapstalent is een collectieve samenwerking van de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland, Delfland, de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta en het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Werken in de Waterschapswereld
Water, je hebt er iedere dag mee te maken. Werk je bij de waterschappen, dan werk je samen met gepassioneerde collega’s aan toonaangevende projecten. Je draagt actief bij aan een veilig, mooi en duurzaam Nederland. De wateropgave in Nederland is op een cruciaal punt aangekomen. De zeespiegel stijgt en er zijn steeds vaker perioden met extreme neerslag en droogte. Naast klimaatverandering heeft de toenemende verstedelijking en het nijpend gebrek aan ruimte grote invloed op de waterhuishouding. Dit vraagt om slimme en innovatie oplossingen.

Inkoop adviseur

 • Publicatiedatum: 15 november 2019
 • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Is de begeleiding van aanbestedingstrajecten jou op het lijf geschreven? Zet jij graag je tanden in inkoopvraagstukken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Neem vanuit jouw  adviseurschap  de business mee in de kansen en mogelijkheden binnen de kaders van de wet. Je draagt bij aan de maatschappelijke taak waar Rijnland voor staat: droge voeten en schoon water.

Waar kom je terecht
Rijnland is een diverse organisatie met gevarieerde aanbestedingstrajecten; van software tot  dijkverbeteringsprojecten ofwel de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Van meervoudige offerte trajecten tot complexe (Europese) aanbestedingen. Leveringen, diensten en werken passeren allemaal de revue. Je hebt de ruimte om je functie zo gevarieerd en uitdagend mogelijk te maken passend bij jouw ambitie.

Je krijgt de vrijheid je werkzaamheden zelf in te richten. Organisatie breed is er nog veel ruimte voor verbetering en jij mag dan ook het initiatief nemen om de inkoopfunctie  in de business verder te ontwikkelen.

Inkoop binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland is centraal georganiseerd. Je werkt in een team van 5 inkoopadviseurs en 3 inkoop assistenten. De business is onderverdeeld in een aantal accounts. De accounts zijn verdeeld onder de huidige  inkoopadviseurs, maar staat niet vast. Je kunt hierin je wensen kenbaar maken zodat deze zoveel mogelijk aansluit bij jouw affiniteit en ambitie. Het team kenmerkt zich door een hechte sfeer en de teamleden leren graag van elkaar.

Adviseur Bestuurszaken

 • Publicatiedatum: 03 december 2019
 • Sluitingsdatum: 17 december 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Kun jij goed luisteren?
De Stafafdeling Bestuurszaken ondersteunt de Secretaris-Algemeen directeur in haar brugfunctie tussen bestuur en organisatie. Wij verzorgen de praktische ondersteuning van het bestuur, stroomlijnen het besluitvormingsproces, bewaken de kwaliteit van het bestuurlijke proces en werken aan het vergroten van de bestuurskracht van ons waterschap. Een bestuursadviseur adviseert over het bestuursproces om de doelen gesteld in het coalitieakkoord te bereiken. Het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken en tot de kern komen door zorgvuldig te luisteren en door te vragen is daarbij randvoorwaardelijk.
In deze afdeling zijn we trots op onze betrokkenheid: niet alleen bij het proces en de organisatie, maar ook bij elkaar. We werken zorgvuldig en adviseren integraal.

Adviseur Waterveiligheid

 • Publicatiedatum: 03 december 2019
 • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Het team Beleid & Advies Waterkwantiteit en Waterveiligheid stelt beleid op en verzorgt advies- en onderzoeksactiviteiten voor de primaire taken waterkwantiteit en waterveiligheid. De werkwijze van het team kenmerkt zich door een grondige en verdiepende benadering van de adviesvraag. Het team levert producten voor het opstellen en uitvoeren van beleid, plannen, projecten, toetsing, vergunningverlening, handhaving en beheer (zowel intern als extern). De werkzaamheden zijn vaak vraag gestuurd, maar kunnen ook proactief tot stand komen. Het vertalen van beleid naar praktische adviezen en actuele kennis van zaken zijn de kernkwaliteiten van het team. Daarbij bekijkt het team ook de externe situatie en neemt deze mee in het advies. Door de aanwezige brede kennis, ervaring en ideeën binnen én buiten de organisatie te combineren geeft het team een integraal waterveiligheidsadvies.