Vacatures

Senior medewerker digitaal informatiebeheer (DIV) / beleidsmedewerker

  • Publicatiedatum: 07 november 2019
  • Sluitingsdatum: 30 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Dit doet het Team
Het team Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI) waarin jij gaat werken adviseert de organisatie over digitaal documentbeheer en geeft trainingen aan medewerkers en teams. Het Team heeft ook als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Het functioneel beheer van het DMS MyCorsa NxT, onze sjablonentool I Writer, het bibliotheekprogramma ADLIB en het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis is de verantwoordelijkheid van het team. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in
www.archieven.nl. Medewerkers van het team  verzorgen rondleidingen in het gemeenlandshuis in Leiden en in de archiefbewaarplaats, schrijven artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.

Juridisch adviseur

  • Publicatiedatum: 07 november 2019
  • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Houd je van dynamiek en afwisseling?
Dan zoeken we jou! Want het werk van het team juristen heeft zowel praktische als politieke aspecten. Het ene moment adviseer je over een juridische kwestie en diezelfde dag kun je te maken krijgen met een politiek bestuurlijk vraagstuk. Regelmatig kom je voor onverwachte vragen te staan waardoor je snel met een juridische en haalbare oplossing moet komen door goed te luisteren en creatief te zijn. Je krijgt veel ruimte om je eigen invulling aan je werk te geven en jezelf te blijven ontwikkelen.
Je werkt met tien bevlogen collega’s, die collegiaal zijn, veel plezier met elkaar hebben en daarnaast gericht zijn op het behalen van het optimale resultaat voor Rijnland.

Afstudeeropdracht 'Het Nieuwe Baggeren'

  • Publicatiedatum: 12 november 2019
  • Sluitingsdatum: 19 december 2019

Aanleiding
Het baggeren van watergangen in Nederland gebeurt anno 2020 nog behoorlijk traditioneel. Rijnland wil hier graag een verandering in aanbrengen door vooral met nieuwe meettechnieken het voorbereidingsproces te versnellen en meer verantwoordelijkheid aan de marktpartijen over te laten. Wij zijn op zoek naar drie enthousiaste afstudeerders die in een teamverband maar met een eigen taakveld (Techniek, Contract of Omgeving) ons gaan helpen met deze zoekvraag. De impact die deze zoekvraag oplevert wordt voor omgeving en markpartijen écht anders.

Hoe doen we het nu dan?
Rijnland heeft 12.000 km watergang te onderhouden. De jaarlijkse baggerscope zal ca. 500km/jaar bedragen, maar zal nog in omvang toenemen. Deze scope wordt voorbereid en uitgevoerd door een IPM-team bestaande uit een vijftal verschillende rolhouders met een eigen takenpakket. De voorbereiding kenmerkt zich door het doen van veel onderzoeken (inpeiling baggerhoogte, bemonstering kwaliteit waterbodem, asbest- en historisch onderzoeken en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Dit zijn allemaal tijdrovende onderzoeken die meer dan een jaar in beslag nemen. Na deze onderzoeken wordt een bestek opgesteld dat wordt aanbesteed om te worden uitgevoerd. In die uitvoering hebben we te maken met belemmeringen als gevolg van Flora- en Faunawet, temperatuur van het water in de zomer, ijs in de sloten in de winter. De mogelijkheden om te baggeren zijn daardoor beperkt. Afhankelijk van de kwaliteit van de bagger wordt deze op de kant gezet, in depots gezet of afgevoerd. Door de uitpeiling (bodemdiepte) te vergelijken met de inpeiling wordt er afgerekend met de opdrachtnemer.

Trainee Waterschapstalent

  • Publicatiedatum: 13 november 2019
  • Sluitingsdatum: 31 december 2019

Hoe vind je het om als trainee ervaring op te doen die het begin van je loopbaan een kickstart geeft en de basis vormt voor een veelbelovende carrière? Ben je analytisch sterk, ondernemend, omgevingsgericht en zet je je graag in voor een belangrijk maatschappelijk doel? Word dan trainee van het traineeship Waterschapstalent! Ontwikkel jezelf en maak samen met ons impact op onze leefomgeving.

Het Traineeship Waterschapstalent is een collectieve samenwerking van de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland, Delfland, de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta en het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Werken in de Waterschapswereld
Water, je hebt er iedere dag mee te maken. Werk je bij de waterschappen, dan werk je samen met gepassioneerde collega’s aan toonaangevende projecten. Je draagt actief bij aan een veilig, mooi en duurzaam Nederland. De wateropgave in Nederland is op een cruciaal punt aangekomen. De zeespiegel stijgt en er zijn steeds vaker perioden met extreme neerslag en droogte. Naast klimaatverandering heeft de toenemende verstedelijking en het nijpend gebrek aan ruimte grote invloed op de waterhuishouding. Dit vraagt om slimme en innovatie oplossingen.