Contactlijst

Telefoonnummers en e-mailadressen
Mail ons als u informatie wilt over:Of bel met:
Rijnland algemeen

post@rijnland.net (071) 306 30 63

Bestuur (vergaderingen en vraag stellen aan een bestuurslid) Meer informatie

bestuur@rijnland.net (071) 306 35 84
Klantcontactteam

Voor al uw meldingen en vragen (071) 306 35 35

Financiële administratie Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
crediteuren-rijnland@hhsk.nl (facturen s.v.p. in pdf-formaat mailen)
Evenementen evenementen@rijnland.net (071) 306 30 63
Gastlessen, documentatie, lespakketten, rondleidingen Meer informatie

educatie@rijnland.net (071) 306 30 63

Historisch archief Meer informatie

archief@rijnland.net (071) 306 30 71

Klacht over een medewerker Meer informatie

info@rijnland.net (071) 306 30 63

Laboratorium Aquon Meer informatie Info@aquon.nl (088) 030 2500
Ruimtelijke plannen (van derden) in het kader van Wro/Bro en rioleringsplannen (GRP's/BRP's) ruimtelijkeplannen@rijnland.net
Spoedeisende situaties Meer informatie Melden via het meldformulier

Tussen 8.00-17.00 uur: (071) 306 35 35 Buiten kantooruren: (071) 306 30 63

Vergunningen Meer informatie

vergunningen@rijnland.net Bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur op (071) 306 35 35

Waterschapsbelastingen Meer informatie

frontoffice@bsgr.nl (071) 525 62 00
Website webmaster@rijnland.net (071) 306 30 61 / 62
Werken bij Rijnland Meer informatie vacature@rijnland.net (071) 306 38 00