Enquête Bewoners

Momenteel kijkt Rijnland naar de bewonersparticipatie gekeken van het project waar u bij betrokken bent. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een afstudeerproject over bewonersparticipatie in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland). De ingevulde enquêtes worden anoniem verwerkt. De uitkomsten hiervan geeft Rijnland meer inzicht. Het invullen van de enquête duurt zo 5 á 10 minuten.

Wij stellen het zeer op prijs dat u uw mening geeft over de wijze van bewonersparticipatie bij het project.

* velden zijn verplicht

Algemeen

Ik ben betrokken bij:
Op welke manier bent u betrokken geraakt bij het project?
Ik ben door Rijnland benaderd bij het project via:
Ik word het liefst tijdens het project benaderd via:

Bewustzijn

Ik ben op de hoogte van nut en noodzaak van dit project.
Ik weet wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van Rijnland.

Ik vind het belangrijk om te weten waarom Rijnland dit project uitvoert.

Kennis

Ik vind dat Rijnland gebruik maakt van mijn kennis tijdens dit project.
Ik kan met Rijnland mee praten over de waterproblemen die spelen in het gebied.
Ik wil mijn kennis over het gebied delen om het project te verbeteren.

Draagvlak

Ik vind dat Rijnland oprechte interesse toont en luistert naar mijn mening.
Ik vind het niet erg als Rijnland werkzaamheden rondom mijn huis uitvoert tijdens het project.
Ik vind het belangrijk dat ik met Rijnland op een lijn lig over het project.

Betrokkenheid

Ik word actief bij het project betrokken door Rijnland.
Tijdens het project zoek ik samen met Rijnland naar oplossingen.
Ik vind het belangrijk dat Rijnland mij betrekt bij het project.

Kaders

Ik weet aan welke wettelijke eisen het project moet voldoen.
Ik weet op welk moment ik kan reageren op de plannen van Rijnland tijdens het project.
Ik vind het belangrijk dat de kaders van het project duidelijk zijn.

Proces

Ik weet wanneer ik mijn mening kan inbrengen tijdens het project.
Rijnland heeft duidelijk gemaakt in welke mate ik kan participeren tijdens het project.
Ik vind het belangrijk dat ik weet wanneer ik mijn mening kan inbrengen tijdens het project.

Onderbouwing

Rijnland legt mij duidelijk uit waarom er bepaalde beslissingen gemaakt zijn tijdens het project.
Rijnland behandelt alle bewoners op dezelfde manier tijdens het project.
Ik vind het belangrijk dat Rijnland duidelijk kan uitleggen waarom er bepaalde beslissingen gemaakt worden.

Communicatie

Alle medewerkers van Rijnland vertellen mij hetzelfde verhaal tijdens het project.
Ik weet wanneer er iets gaat gebeuren tijdens het project.
Ik vind het belangrijk dat Rijnland tijdig en eenduidig communiceert tijdens het project.

Afsluiting

Bedankt voor het invullen van de enquête.

Afsluiting
Gegevens worden behouden gedurende het onderzoek.