Enquête Stevenshofpark

Het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt of u als bezoeker wel eens iets bijzonders merkt aan het water(leven) in dit park.

* velden zijn verplicht

1a. Komt u hier regelmatig?

1b. Als antwoord ja: hoe vaak?

2a. Wat is uw indruk van dit park met al het water?
3a. Ervaart u overlast zoals nat, droogte, stank, dode vissen/eenden, troep in de watergang andere overlast.
3b. Als antwoord ja: (meerdere antwoorden mogelijk)