Veelgestelde vragen

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Rijnland, 071 3063063 of mail: post@rijnland.net.   

Ik ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan het hoogheemraadschap?

Nee. Een adreswijziging geeft u door aan de gemeente. De gemeente geeft de adreswijziging door aan Rijnland. U hoeft ons dus geen adreswijziging te sturen.

Ik wil graag weten wat de hardheid van het water is.

Neem contact op met uw drinkwaterbedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Kijk voor het juiste drinkwaterbedrijf op http://www.vewin.nl/.

Onder welk waterschap valt de gemeente waar ik woon?

Door het intypen van uw postcode op www.waterschappen.nl kunt u zien onder welk waterschap uw adres valt. 

Welke gemeenten vallen (geheel of gedeeltelijk) onder Rijnland?

Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Bloemendaal, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Reeuwijk, Rijnwoude, Teylingen, Velsen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zandvoort, Zoetermeer en Zoeterwoude.

Waar betaal ik de Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing voor?

Schoon water en droge voeten: daar zorgt Rijnland voor. Om dit te kunnen financieren, legt Rijnland waterschapsbelastingen op. De Zuiveringsheffing is voor de kosten die we maken voor het zuiveren van het afvalwater. Loost u niet direct op de riolering maar rechtstreeks op het oppervlaktewater dan heet het Verontreinigingsheffing.
 
Via de riolering komt het afvalwater bij de Rijnlandse zuiveirngsinstallaties terecht. Daar maken we dat vieze rioolwater schoon, waarna het wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dat zuiveren gebeurt op een natuurlijke manier: met behulp van bacteriën en zuurstof. Rijnland heef in zijn gebied 33 zuiveringsinstallaties.
 
Voor meer vragen over de waterschapsbelastingen: www.rijnland.net/belastingen

Waarom betaal ik de Watersysteemheffing ingezetenen, gebouwd of ongebouwd voor?

De Watersysteemheffing wordt gebruikt voor het in stand houden van het totale netwerk van oppervlaktewateren, het watersysteem. Ofwel: Rijnland houdt de duinen, dijken en kaden in orde zodat het land veilig is tegen te hoog water. Bovendien zorgen we ervoor dat er voldoende water van goede kwaliteit is; niet te veel en ook niet te weinig. Dit houdt onder meer in het peilbeheer, onderhoud, baggeren en het in- en uitmalen van water. Schoon en gezond water bereiken we door bij lozingen strenge normen op te leggen door bijvoorbeeld algenconcentraties te bestrijden en natuurvriendelijke oevers te stimuleren. Met de Watersysteemheffing worden de kosten voor 'droge voeten en schoon water' betaald. Het gaat in Rijnland om 12.500 kilometer watergangen, 40 kilometer zeewering en 1.520 kilometer boezem- en polderkaden. Wilt u meer weten over de waterschapsbelastingen: www.rijnland.net/belastingen.

Wat is een waterschap / hoogheemraadschap eigenlijk?

We kennen in Nederland drie bestuurslagen: rijk, provincies & gemeenten en waterschappen. Waterschappen zorgen al eeuwenlang voor droge voeten en schoon water in de sloten. Het hoogheemraadschap van Rijnland is zo´n waterschap. Waterschappen die een zeewerende taak hebben, worden van oudsher hoogheemraadschap genoemd.
 

Wat is het verschil tussen een waterschap en een waterleidingbedrijf?

Oppervlaktewater - het water in de sloten, kanalen, plassen - is de zorg van de waterschappen. Drinkwater wordt gemaakt door de waterleidingbedrijven, grondwater wordt beheerd door de provincie en rioolwater (afvalwater) wordt getransporteerd in de gemeentelijke rioleringen.

Wat betekent ...?

We hebben een begrippenlijst opgesteld met (waterschaps)begrippen. Mist u iets of heeft u een opmerking over de begrippenlijst? Meld het bij webmaster@rijnland.net  . Voor overige vragen kunt u mailen naar post@rijnland.net.