Blue Energy: de plannen

Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV onderzoeken de haalbaarheid van een Blue Energy democentrale bij Katwijk. Blue Energy is duurzame energie uit water, opgewekt door het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en zoutwater. Hiervoor wordt rivierwater samen met zeewater langs een innovatief membraam geleid, de zogenaamde RED-stack. Zout- en zoetwater mengen: hierbij komt energie vrij.

Testen RED-technologie

De centrale krijgt een kleinschalige productie van ongeveer 1 MW; dat is (ter vergelijking) voldoende stroom voor circa 1.600 huishoudens. Het doel van de democentrale is om te testen en demonstreren hoe de nieuwe technologie later op grotere schaal functioneren kan. Hoewel de technologie nu nog in de kinderschoenen staat, heeft het de potentie om wereldwijd 5-20% van de huidige totale energiebehoefte te vervullen. Deze techniek kan op termijn bijdragen aan de transitie naar duurzame energie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Voorkeurslocatie bij Katwijk

Voorkeurslocatie voor de democentrale is de plek waar de Oude Rijn via het Koning Willem-Alexander gemaal in zee uitkomt. Hier is voldoende ruimte, een continu aanbod van zoetwater en een groot concentratieverschil tussen zoet en zout.

Kansen voor nu en later

De RED-techniek kan overal ter wereld worden toegepast waar rivieren in zee uitstromen. Dat maakt Blue energy een aantrekkelijk exportproduct in de toekomst.

REDstack heeft met hun innovatie Blue Energy de titel Nationaal Icoon 2016 gewonnen, voor een doorbraak in transitie naar duurzame energie. Een eerste proefinstallatie staat bij Breezanddijk aan de Afsluitdijk en wekt energie op met water uit de Waddenzee en IJsselmeer.

Vragen?

Meer weten over het project Blue Energy? Neem dan contact op met het Klantcontactteam van het Hoogheemraadschap Rijnland via: info@rijnland.net of 071-3063535.