Cluster 1 Polder het Langeveld

Polder Het Langeveld.

In polder Het Langeveld richt Rijnland zich op het verbeteren van de aanvoer en afvoer van water in het gebied. Hierdoor ontstaat er een betere verdeling van het water over de polder in droge periodes en worden peilstijgingen verminderd in natte periodes.

Ter verbetering van de aanvoer wordt de waterverdeling via aanvoerduiker nabij het poldergemaal veranderd. Daarnaast wordt de watergang gelegen tussen De Boender en de Vogelaardreef verbreed en verdiept.

Om de afvoer uit het gebied te verbeteren wordt de hoofdwatergang die loopt van de Langevelderlaan tot aan de hoofdstuw verbreed en verdiept. Bij de Wilgendam wordt een bestaande duiker vergroot en een nieuwe duiker aangelegd in een dam. Hierdoor wordt de afvoer van de watergang direct langs de Duinschooten naar hoofdstuw verbeterd. De hoofdstuw aan de Duinschooten wordt geautomatiseerd zodat er sneller op peilwijzigingen kan worden ingespeeld.

Stand van zaken Langeveld

De verbetering van de watergang in het traject Langevelderlaan tot de Wilgendam (zie nr LV_01A en deel LV_01B op kaart) is momenteel in voorbereiding. De eerste gesprekken met eigenaren zijn of worden binnenkort gevoerd (1e kwartaal). Gestreefd wordt naar uitvoering in 2015.

Daarnaast is Rijnland ook gestart met de voorbereiding van de vervanging van de duiker onder de Wilgendam, hoek Duinschooten (LV-03). De duiker wordt hierbij vergroot van 60 cm naar 1m in doorsnede. Dit werk wordt in samenwerking met gemeente Noordwijkerhout uitgevoerd. De uitvoering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2015.

Kaart Polder langeveld            

Conceptkaart maatregelen LV. Nog aan laten passen: lv-05,06,07,10 en nzn-10 laten verwijderen