Cluster 2 en 3 (Greenport Duin- en Bollenstreek)

Elsgeesterpolder, Klinkenberger- en Voorhofpolder, polder Morsebel, Warmonderdam- en Alkemaderpolder, Beekpolder, Mottigerpolder, Luizenmarktpolder en Roodemolenpolder

In cluster 2 en 3 zijn te  krappe watergangen en duikers, het ontbreken van inlaten en onnodig  grote verschillen tussen zomer- en winterpeil als knelpunten naar voren  gekomen. Bovendien is in één van de polders, de Warmonderdam- en  Alkemaderpolder, een waterbergingstekort aanwezig. Voorgesteld wordt om  de knelpunten op te lossen door de peilverschillen tussen zomer- en  winterpeil te verkleinen, enkele hoofdwatergangen te verbreden en te  beschoeien, duikers te vergroten en inlaten te realiseren. Rijnland  heeft verschillende informatiemomenten georganiseerd om de  belanghebbenden hierover te informeren (zie ‘rapporten en verslagen' in  het rechtermenu).