Eerste polder Watergebiedsplan Zuidgeest op orde

De werkzaamheden om het watersysteem in Polder Zuidwijk in de gemeente Wassenaar op orde te brengen, zijn gisteren afgerond. Hoogheemraad Straathof en directeur/rentmeester graaf Schimmelpennick van Stichting Twickel haalden symbolisch de laatste grond uit de hoofdwatergang. Polder Zuidwijk voldoet nu aan de normen die het Nationaal Bestuursakkoord Water voor 2020 aan alle waterschappen stelt.

Vanaf voorjaar 2012 werkte het projectteam Watergebiedsplan Zuidgeest in Polder Zuidwijk aan een voorziening voor voldoende waterberging en de doorstroming naar het gemaal. Polder Zuidwijk ligt ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof en parallel aan de A44, tussen het stedelijke gebied van Leiden en Wassenaar.

Kaart polder Zuidwijk

Ligging polder Zuidwijk

Genomen maatregelen

De knelpunten zijn verholpen door een sifon en een aantal bruggen te vervangen. In totaal is 1,1 km hoofdwatergang verbreed; variërend van één tot zelfs vier meter.  De verbreding van de hoofdwatergangen heeft een dubbel effect. Aan de ene kant draagt het bij aan de waterberging en aan de andere kant zorgt het voor dat het water vlot naar het gemaal stroomt. Een van de problemen in de polder was dat het gemaal veel te vaak aan- en afsloeg. Dit is nu verleden tijd.

Samenwerking

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in goede samenwerking met grondeigenaar Stichting Twickel. Het projectteam kijkt daarnaast terug op het bouwen aan een goede relatie met de pachters en agrariërs, waaronder R. Bos waar wij gisteren te gast waren. Door veel met elkaar in gesprek te zijn, is er wederzijds begrip voor elkaars belangen ontstaan. Hieruit zijn goede oplossingen voor alle partijen ontstaan.

Over Watergebiedsplan Zuidgeest

Het Watergebiedsplan Zuidgeest richt zich op de stedelijke gebieden tussen Den Haag en Leiden in de provincie Zuid-Holland. In het gebied is regelmatig sprake van fysieke wateroverlast en inzet van noodvoorzieningen bij hevige neerslag. Een groot deel van dit gebied voldoet dan ook niet aan de normen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het programma watergebiedsplan Zuidgeest werkt daarom tot 2020 aan het op orde brengen van de 22 polders.

Aad Straathof op kraan

Kraan in polder Zuidwijk

Hoogheemraad Straathof en graaf Schimmelpennick halen samen de laatste grond uit de hoofdwatergang.