Cluster 1, Noordzijderpolder Zuid

In Noordzijderpolder Zuid richt Rijnland zich op het verbeteren van de afvoer naar de hoofdstuw bij Leeuwenhorst.

Hierdoor worden peilstijgingen in het gebied verminderd in hoogte en in duur. De maatregelen de we hiervoor treffen zijn het herstellen, verbreden, verdiepen en waar nodig beschoeien van de belangrijkste hoofdwatergangen. Duikers en bruggen in deze watergangen die een knelpunt vormen worden verruimd.

Stand van zaken Noordzijderpolder Zuid

In 2012 is de nieuwe watergang en aflaat voor het zuidelijk deel van de polder gerealiseerd (nr op kaart).

De verbetering (verbreden, verdiepen, en beschoeien) van de watergangen is in uitvoering. Deze zijn op de kaart in .. aangegeven, dit is over een lengte van ongeveer 800m. Dit werk wordt in januari 2015 afgerond.

Voor de aansluitende watergang NZZ-02 lopen inmiddels gesprekken met eigenaren om de watergang te verbeteren. Ook voor watergang NZZ-02B de noordelijke tak, zijn de eerste gesprekken gevoerd. Gestreefd wordt naar uitvoering in de tweede helft van 2015. 

Conceptkaart NZZ