Polder Abessinië

Polder Abessinië is onderdeel van watergebiedsplan Reeuwijk. In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Vooruitlopend op het watergebiedsplan is Rijnland eind 2016 gestart met het aanpakken van enkele knelpunten. Zo zijn de peilscheidingen verbeterd om te voorkomen dat bij hevige neerslag water uit een hoger peilvak in een lagergelegen vak stroomt.

De overige maatregelen zijn:

  • Het vervangen van 8 keerschotten door gronddammen (nummers 1 t/m 4, 7 en 9 t/m 11 op de kaart)
  • Het verwijderen van verzakte keerschotten (nummers 1, 5, 13 t/m 17)
  • Het verwijderen van 3 inlaten en 1 onderbemalingspomp (nummers 9, 12 en 13)
  • Het afsluiten van 1 duiker (nummer 5 en 6)
  • Het verwijderen van 1 dam met duiker (nummer 8)
  • Het vervangen van 1 duiker (nummer 18)

Kaart polder

 Stuw

Later in 2017 start Rijnland met het watergebiedsplan. De eigenaren worden in de loop van het jaar betrokken worden bij de knelpuntenanalyse en het bepalen van de mogelijke maatregelen.