Polder Nieuwkoop en Noorden

In 2013 heeft de Verenigde Vergadering een nieuw peilbesluit voor Polder Nieuwkoop en Noorden vastgesteld. In dit peilbesluit wordt afgestapt van een vast peil. Voortaan wordt er een flexibel peil gehanteerd met een marge van 2 tot 4 cm. In het document rechts op deze pagina vindt u een samenvatting van de peilafweging.

Onderbemalingen

Met het vaststellen van het nieuwe peilbesluit zijn alle vergunningen voor onderbemalingen in de polder komen te vervallen. Dit betekent  dat alle vergunningen voor onderbemalingen opnieuw moeten worden aangevraagd. Rijnland neemt hierin zelf het initiatief. Inmiddels hebben alle eigenaren van een onderbemaling hierover informatie ontvangen.

Wat doet Rijnland nog meer?

Rijnland is in 2013 druk bezig geweest met de uitvoering van Kaderrichtlijn Water maatregelen in de Nieuwkoopse plassen. Deze werkzaamheden zijn in 2014 afgerond.