Uitnodiging informatieavond Floris Schouten Vrouwenpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-peilbesluit voor de Floris Schouten Vrouwenpolder. Tijdens de bijeenkomst kunnen we de plannen nader toelichten, ingaan op de knelpunten en de verwachte maatregelen.

Watergebiedsplan Duin- en bollenstreek

In de polders van het watergebiedsplan Duin & Bollenstreek (WGP D&B) werkt het hoogheemraadschap van Rijnland tot 2017 aan het watersysteem. Naast het reguliere onderhoud vergroten we de waterberging, passen we oude peilbesluiten aan en lossen we knelpunten op, bijvoorbeeld door sloten te verbreden.  Zo ook in de Floris Schouten Vrouwenpolder in Sassenheim (zie kaart).

Door deze maatregelen brengen we het watersysteem op orde én maken we het toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Informatieavond

De informatieavond vindt plaats op donderdag 20 augustus in de Witte Zaal van de Julianakerk (Julianalaan 6, Sassenheim). We starten om 19:30 uur met een algemeen deel van een half uur en zijn tot 21:00 uur aanwezig voor vragen.

Indien u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u dit doorgeven per e-mail aan Nannie Oomen: nannie.oomen@rijnland.net.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Watergebiedsplan Duin- en bollenstreek kijkt u op www.rijnland.net/wgpbollenstreek.

Kaart watergebiedsplan Duin- en bollenstreek