Werkzaamheden Watergebiedsplan Vierambacht van start

De koudegolf heeft niet kunnen voorkomen dat Rijnland in polder Vierambacht is gestart met de eerste werkzaamheden voor het Watergebiedsplan. Op vrijdag 3 februari 2012 begon aannemer Van Vliet met de werkzaamheden in één van de watergangen ten zuiden van de Langeraarse plassen.

In de eerste fase van de werkzaamheden worden hier vijf dammen met duikers vervangen. Ook wordt er een nieuwe stuw in de watergang geplaatst om het nieuwe peilbesluit voor polder Vierambacht door te kunnen voeren. Tijdens de tweede uitvoeringsfase worden verschillende hoofdwatergangen verbreed om het watersysteem in de polder verder te optimaliseren. De laatste fase betreft de aanleg van een nieuw gemaal ten noordoosten van Woubrugge. Begin 2015 moeten alle werkzaamheden in de polder zijn afgerond.

Het Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken beslaat zeven polders: Polder Vierambacht, de Uiteindsche- en Middelpolder, Polder Oudshoorn-Noord, de Coupépolder, Polder Oudshoorn-Zuid, Zegersloot en Ridderveld en de Bijlen. Binnen het plangebied vallen het noordelijke deel van Alphen aan den Rijn, de kern van Ter Aar en een deel van Woubrugge.

Gele kraan op het land bij dam