Groot onderhoud sluizen Spaarndam

Al eeuwenlang verzorgt het hoogheemraadschap van Rijnland het periodieke onderhoud van haar waterkeringen. De Woerdersluis, Kolksluis, Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk en maken deel uit van een waterkering. Uit de laatste toetsronde blijkt dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom wordt groot onderhoud voorbereid.

Onderhoud Kolksluis

De werkzaamheden starten bij de kademuren van de Kolksluis. De kademuren langs de Oost- en de Westkolk zijn in 1927 voor het laatst vervangen. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt. Nieuwe kademuren zijn nodig om veiligheid te kunnen garanderen. De muren moeten passen in het beschermde dorpsgezicht. Meer informatie over de historie van deze sluis vindt u hier

Overzicht Kolksluisgebied

kaart Kolksluis Spaarndam

 

Planning herstelwerkzaamheden

Uitvoeringswerkzaamheden aan de Kolksluis staan voor najaar 2020 gepland. Naar schatting is de Kolksluis bij de start van het vaarseizoen 2021 weer open. Op een later moment worden ook  de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt. Evenals werkzaamheden  aan de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker. Deze werkzaamheden bevinden zich nog in de voorbereidende fase. 

Parkeren langs Westkolk niet langer veilig

Uit recent onderzoek blijkt dat de houten funderingspalen onder de kademuur van de Westkolk dusdanig verzwakt zijn, dat bij zware belasting voldoende draagkracht niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft de gemeente Haarlem op ons advies een parkeerverbod ingesteld. Tot de kademuur hersteld is, kan er niet meer langs de kade geparkeerd worden. Download de FAQ (pdf, 208 kB) voor meer informatie.

Parkeerverbod Westkolk

 

Informatie over het project

Op deze projectpagina delen wij belangrijke projectinformatie. Daarnaast versturen wij  bewonersbrieven. U vindt deze brieven onder Downloads op deze pagina. In het voorjaar van 2020 organiseren wij een informatieavond. Een uitnodiging voor deze avond wordt in de directe omgeving van de Kolksluis huis-aan-huis verspreid.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het groot onderhoud aan de sluizen in SpaarndamDan kunt u contact opnemen via e-mail  spaarndam@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.