Stedelijke waterplannen

Een stedelijk waterplan is een gezamenlijk plan van Rijnland en een gemeente over de manier waarop in die gemeente het best kan worden omgegaan met water (inrichting en onderhoud). Denk daarbij niet alleen aan bijvoorbeeld sloten en grachten, maar ook aan (overtollig) regenwater en grondwater.