Bloemendaal/Heemstede

Gezamenlijk waterbeleid

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen voor waterbeheer. Hiervoor hebben de wethouders Nicole Mulder (Heemstede), Henk Wijkhuisen (Bloemendaal) en hoogheemraad Hans Pluckel eind 2018 hun handtekening gezet onder een strategische samenwerkingsagenda.

Aanleidingen voor de hechte samenwerking zijn onder meer de komst van de nieuwe Omgevingswet en de steeds sterkere gevolgen van klimaatverandering. Rijnland kan hiermee zorgen dat haar waterbelangen ook via de gemeenten worden geborgd.

Wethouder Wijkhuisen: “Gemeenten en waterschappen hebben ieder hun eigen taken op het gebied van waterbeheer, maar de problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering moeten we gezamenlijk oplossen.”

“We ondervinden de gevolgen van steeds extremer weer”, vult wethouder Mulder aan. “De opvang van plensbuien of juist droge periodes vraagt om gemeenschappelijke investeringen, kennisdeling en het bedenken van duurzame oplossingen.“  De gemeenten en Rijnland willen komen tot een robuust klimaatbestendig watersysteem. Samen gaan de gemeente en Rijnland de komende jaren op basis van deze ambities onderzoeks- en/of uitvoeringsprojecten uitvoeren.

Ambities

In de agenda is opgenomen hoe er nog beter samengewerkt kan worden aan een duurzame en groene leefomgeving. Thema’s waarop de samenwerking zich richt zijn onder andere klimaatadaptatie, duurzaamheid, een goede inrichting van de openbare ruimte en waterkwaliteit. In 2019 gaat een gemeenschappelijk onderhoudsplan van start voor natuurvriendelijke oevers. Ook willen de partijen onderzoek doen naar manieren hoe het rioolstelsel minder belast kan worden, bijvoorbeeld door hemelwater uit de regenpijp los te koppelen en op een andere wijze op te vangen.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u de Strategische Samenwerkingsagenda downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net.