Velsen

In 2017 is de Strategische Samenwerkingsagenda Velsen door het bestuur van Rijnland en de gemeente Velsen vastgesteld. Aanleiding voor de hechte samenwerking zijn onder meer de komst van de nieuwe Omgevingswet en de steeds sterkere gevolgen van klimaatverandering. Gemeente en Rijnland willen komen tot een robuust klimaatbestendig watersysteem en een leefbaar Velsen. In de agenda staan de ambities. Samen gaan de gemeente en Rijnland de komende jaren op basis van deze ambities onderzoeks- en/of uitvoeringsprojecten uitvoeren.

Ambities

In de agenda is opgenomen hoe er nog beter samengewerkt kan worden aan een duurzame en groene leefomgeving. Klimaatrobuust bouwen, zorgen voor waterveiligheid, samenwerking in de waterketen en het verhogen van het waterbewustzijn zijn enkele van de gezamenlijke ambities. Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Dit betekent dat er aanpassingen  en voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we droge voeten houden.

Onderzoeks- en uitvoeringsprojecten

Op de lijst van projecten die samen opgepakt kunnen worden staan onder meer het gebruik van riothermie (warmte uit riolering of persleidingen) bij verwarming van gebouwen of woonwijken, de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen en/of windmolens op de zuivering van Rijnland en het waterrobuust bouwen bij projecten zoals Blekersduin en Hofgeest. 

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u de Strategische Samenwerkingsagenda downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net.