Kwik omhoog, bodem omlaag

Na ijsberen zijn laaglanders de eersten, die veel gaan merken van een veranderend klimaat. Het Hoogheemraadschap Rijnland is daarom volop bezig met de invloed van klimaatverandering.

Door klimaatverandering krijgen we te maken met:

  • zeespiegelstijging
  • bodemdaling
  • extreem weer: stijgende temperaturen, nattere winters,
  • drogere zomers en hevige buien