Abessinië polder te Reeuwijk

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in Polder Abessinië bij Bodegraven heeft Rijnland kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. Hieronder kunt u meer lezen over de maatregelen die wij treffen.

Gebiedsomschrijving

Polder Abessinië ligt ingeklemd tussen de Reeuwijkse Plassen, de Enkele Wiericke en de A12. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is de polder belangrijk voor de natuur. De zuidelijke helft van Polder Abessiniё is namelijk een belangrijk weidevogelgebied, en langs de Enkele Wiericke ligt een zone die onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Oriëntatiekaart

Aanleg bypass

Om ervoor te zorgen dat de doorstroming van water in het noorden van Polder Abessinië (gelegen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) verbetert en het water in de hoofdwatergang beter op peil kan worden gehouden, wordt de hoofdwatergang direct verbonden met de aangrenzende polder Reeuwijk-West door middel van een bypass. Aannemer Gebr. Schouls uit Leiden gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

Op 6 april 2020 starten we met het aanleggen van de bypass, ter hoogte van het vakgemaal aan het Nespad te Bodegraven. Dit heeft tijdelijke gevolgen voor de lokale verkeerssituatie. Onder ‘downloads’ (rechtsboven) vindt u een schematische weergave van deze situatie. Hieronder lichten wij de verkeersmaatregelen verder toe.

De werkzaamheden duren van 6 april 2020 t/m 15 mei 2020, tenzij er sprake is van overmacht. In het geval van vertraging wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd.

Verkeersmaatregelen

De rijbaan van het Nespad blijft gedurende de werkzaamheden gewoon open voor verkeer. Hier geldt wel een snelheidsbeperking, waardoor u mogelijk enige vertraging kunt ondervinden. Het fietsverkeer richting Reeuwijkse Hout wordt via rijplaten omgeleid. Voor de veiligheid dienen fietsers hiervoor af te stappen. Het parkeerterrein bij de ingang naar Reeuwijkse Hout is gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten. U kunt in deze periode parkeren aan de Reeuwijkse Houtwal te Reeuwijk.

Wij streven ernaar de werkzaamheden binnen 6 weken af te ronden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit hangt echter mede af van de geldende beperkingen rondom het Coronavirus. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Leven er nog vragen of heeft u opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp Abessinië. Als u dat prettiger vindt, dan kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met Claire Paap (adviseur Omgevingsmanager/projectleider projectteam Watergebiedsplannen, bereikbaar op maandag t/m donderdag) via telefoonnummer 071 - 306 39 77.