Abessinië polder te Reeuwijk

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Abessiniё polder bij Reeuwijk. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Abessinië polder ligt ingeklemd tussen de Reeuwijkse Plassen, de Enkele Wiericke en de snelweg A12. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is de polder belangrijk voor de natuur. De zuidelijke helft van Abessiniё is namelijk een belangrijk weidevogelgebied. En langs de Enkele Wiericke ligt een zone die onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (onderlinge verbinding van natuurgebieden en agrarisch landschap).

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Eind augustus heeft de projectorganisatie gesproken met bewoners van de Abessinië polder over geconstateerde knelpunten in het watersysteem van de polder. Nu wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. In het voorjaar van 2019 legt de projectorganisatie deze oplossingen weer voor aan de bewoners van de Abessinië polder. 

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Hebt u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Abessinië polder? Neemt u contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of geef uw idee/vraag door via .