Abessinië polder te Reeuwijk

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in Polder Abessinië bij Bodegraven heeft Rijnland kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. Hieronder kunt u meer lezen over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Laatste nieuws

Het definitieve peilbesluit voor Polder Abessinië is op 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het peilbesluit kan tot en met 4 februari 2021 worden ingezien via deze link. Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvakgrenzen van het oppervlaktewater binnen de polder worden vastgesteld. De maatregelen voor dit watergebiedsplan zijn al afgerond en het peil is ingesteld. Op het ontwerp-peilbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Gebiedsomschrijving

Polder Abessinië ligt ingeklemd tussen de Reeuwijkse Plassen, de Enkele Wiericke en de A12. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is de polder belangrijk voor de natuur. De zuidelijke helft van Polder Abessiniё is namelijk een belangrijk weidevogelgebied, en langs de Enkele Wiericke ligt een zone die onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Oriëntatiekaart

Aanleg bypass

Om ervoor te zorgen dat de doorstroming van water in het noorden van Polder Abessinië (gelegen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) verbetert en het water in de hoofdwatergang beter op peil kan worden gehouden, is de hoofdwatergang direct verbonden met de aangrenzende polder Reeuwijk-West door middel van een bypass. Deze bypass, ter hoogte van het vakgemaal aan het Nespad te Bodegraven, is op 15 mei 2020 succesvol opgeleverd. Een praktisch resultaat dat in een mooie samenwerking met de omgeving is gerealiseerd!

Voortgang

Dit project bevindt zich in de nazorgfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB). Alle maatregelen zijn afgerond.

Meer informatie

Leven er nog vragen of heeft u opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp Abessinië. Als u dat prettiger vindt, dan kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met Claire Paap (adviseur Omgevingsmanager/projectleider projectteam Watergebiedsplannen, bereikbaar op maandag t/m donderdag) via telefoonnummer 071 - 306 39 77.