Abessinië polder te Reeuwijk

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in Polder Abessinië bij Bodegraven heeft Rijnland kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht is en wordt gehouden, rekening houdend met klimaat­veranderingen. De doelen van een watergebiedsplan omvangen maatregelen met betrekking tot water aan- en afvoer en het hydraulisch systeem, maar ook mogelijke verbeteringen in waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

Polder Abessinië ligt ingeklemd tussen de Reeuwijkse Plassen, de Enkele Wiericke en de A12. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is de polder belangrijk voor de natuur. De zuidelijke helft van Polder Abessiniё is namelijk een belangrijk weidevogelgebied, en langs de Enkele Wiericke ligt een zone die onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Het projectteam van Rijnland is in maart 2019 op een productieve manier met belanghebbenden in gesprek gegaan over knelpunten en oplossingsrichtingen voor het watersysteem van Polder Abessinië. De uitkomsten van deze bijeenkomsten heeft het projectteam vertaald naar een maatregelenpakket in het watergebiedsplan. Voor de uitvoering van dit maatregelenpakket moet het peilbesluit voor de polder worden geactualiseerd. Daarnaast is een projectplan voor de maatregelen nodig.

Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvakgrenzen van het oppervlaktewater binnen Polder Abessinië worden vastgesteld. Het ontwerp van het nieuwe peilbesluit is op 25 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze periode is nu beëindigd. Wij hebben geen inspraakreacties ontvangen.

Momenteel ligt het ontwerp-projectplan voor het maatregelenpakket van Polder Abessinië gedurende 6 weken ter inzage via deze link. U kunt van 6 december t/m 17 januari 2020 reageren met uw zienswijze.

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de bestuurlijke fase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Abessinië polder? Neemt u contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp Abessinië.