Amsterdamse Bos te Amstelveen

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

Het Amsterdamse Bos heeft een oppervlak van 726 ha en bestaat uit zeven peilvakken. Rijnland wil twee peilvakken samen voegen met het hoofdpeilvak zodat vijf peilvakken overblijven. Het Amsterdamse Bos is een stadsbos en bestaat voornamelijk uit recreatief en natuurlijk groen. Rijnland ziet geen aanleiding om de peilen te wijzigen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Bosbaan scoort goed. In de vijvers en sloten in het hoofdpeilvak scoren redelijk tot slecht. In het deel van de polder ten zuiden van de A9 komen woekerende waterplanten voor waardoor het soms niet mogelijk is hier te varen met fluisterboten en kano’s. Naast het verwijderen van de planten worden oplossingen gezocht bijvoorbeeld in het omleggen van vaarroutes of het verwijderen van de baggerlaag. In de grote vijver van het Amsterdamse Bos is een zwemwaterlocatie gelegen met de kwalificatie goed. Vismigratie in en uit het Amsterdamse Bos is niet mogelijk. 

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt de volgende documenten downloaden:
- Toelichting Peilvoorstel Amsterdamse Bos (pdf, 15.6 MB)
- VV besluit Amsterdamse Bos (PDF, 2.3 MB)
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op via telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar .