De Wijk (polder Reeuwijk) te Boskoop

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Laatste nieuws

De nieuwe peilvakscheiding voor De Wijk is gerealiseerd en het waterpeil in het nieuwe graslandpeilvak is inmiddels verlaagd, mede dankzij de maatregelen die zijn uitgevoerd door zes perceeleigenaren in De Wijk. Dit nieuwe peilvak voert af via de door Rijnland geplaatste stuw en duiker naar het nieuwe vakgemaal Dammekade in de Binnenpolder.

Historie

In 2016 hebben de eigenaren en belanghebbenden uit De Wijk samen met Rijnland een nieuw peilbesluit opgesteld. De Verenigde Vergadering (VV) heeft dit peilbesluit in 2017 formeel vastgesteld.

De belangrijkste verandering is het realiseren van een peilscheiding tussen sierteelt en grasland. Hierdoor wordt het bestaande peilvak opgesplitst in twee aparte vakken met elk een eigen waterpeil. Op deze manier kan Rijnland alle functies in het gebied optimaler faciliteren. Het graslandpeilvak gaat afwateren naar de Binnenpolder en krijgt een peilverlaging van 6 cm. Het sierteeltgebied blijft afwateren naar de polder Reeuwijk-West en behoudt het huidige waterpeil.

Oriëntatiekaart

 

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase van de watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Meer informatie

Heeft  u vragen over de maatregelen in gebied De Wijk? Stuur dan een mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp De Wijk of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535..