De Wijk (polder Reeuwijk) te Boskoop

Rijnland verbetert het watersysteem in gebied De Wijk te Boskoop. Rijnland verbetert het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Laatste nieuws

Rijnland heeft in de zomer van 2018 de verbinding tussen het graslandpeilvak en de Binnenpolder gerealiseerd. Ook is het nieuwe vakgemaal Dammekade in de Binnenpolder inmiddels nagenoeg gereed.

De andere maatregelen worden uitgevoerd door de perceeleigenaren. Drie van hen zijn daarmee al klaar of ver gevorderd. Als alle resterende maatregelen volgens planning kunnen worden uitgevoerd, kan in de winter van 2018/2019 de nieuwe afvoerroute van De Wijk naar de Binnenpolder in gebruik worden genomen. Vervolgens kan ook het nieuwe peil in het graslandpeilvak worden ingesteld.

Historie

In 2016 hebben de eigenaren en belanghebbenden uit ‘De Wijk’ samen met Rijnland een nieuw peilbesluit opgesteld. De Verenigde Vergadering (VV) heeft dit peilbesluit in 2017 formeel vastgesteld.

De belangrijkste verandering is het realiseren van een peilscheiding tussen sierteelt en grasland. Hierdoor wordt het bestaande peilvak opgesplitst in twee aparte vakken met elk een eigen waterpeil. Op deze manier kan Rijnland alle functies in het gebied optimaler faciliteren. Het grasland peilvak gaat afwateren naar de Binnenpolder en krijgt een peilverlaging van 6 cm, het sierteeltgebied blijft afwateren naar de polder Reeuwijk-west en behoudt het huidige waterpeil.    

Oriëntatiekaart

 

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase van de watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Meer informatie

Heeft  u vragen over de maatregelen in gebied De Wijk? Stuur dan een mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp De Wijk of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535..