Grote Polder – Industrieterrein

De Grote Polder - Industireterrein heeft een oppervlak van 117 ha, bestaat uit 1 peilvak (WW-06) en is gelegen in de gemeente Zoeterwoude. De polder ligt tussen de Oude Rijn aan de noordzijde en de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn aan de zuidzijde. De polder is bebouwd en voor het grootste deel in gebruik als bedrijfsterrein (Grote Polder).

In de noordwesthoek van het gebied ligt een begraafplaats. Ten oosten van de Burgemeester Smeetsweg ligt de Heineken brouwerij voor een deel in deze polder. De Grote Polder Industrieterrein kent geen noemenswaardige knelpunten en opgaven in het watersysteem. Er worden daarom geen wijzigingen en maatregelen worden voorgesteld.

Wel is er in de polder vrijwel geen ruimte meer beschikbaar voor watercompensatie als gevolg van nieuw verhard oppervlak. De gemeente onderzoekt daarom of een waterverbinding met de natuurstrook tussen de N11 en de spoorbaan een mogelijkheid is. Als dit doorgaat kan de polder te zijner tijd met deze strook worden uitgebreid.

Meer informatie over het peilbesluit.

Grote polder luchtfoto