Grote Westeindschepolder

De Grote Westeindschepolder heeft een oppervlak van 491 ha en bestaat uit 10 peilvakken (WW-4A, WW-04B, WW-04D t/m WW-04K). Deze veenweidepolder is gelegen in de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland dat voornamelijk in gebruik is als weidegrond voor veehouderijbedrijven. In het noordoosten van de polder ligt een groot natuurgebied. Dit gebied is in beheer van Staatsbosbeheer en met name gericht op het behoud van weidevogels. Aan de noordwestkant wordt de polder begrensd door de A4. Zoeterwoude-Dorp bevindt zich aan de noordoostzijde.

De knelpunten die worden ervaren in de polder zijn eind 2016 met bewoners in kaart gebracht. Om de omgeving te informeren over het vervolg en de mogelijk oplossingsrichtingen is in januari 2017 wederom een informatieavond georganiseerd. 

De gepresenteerde informatie van afgelopen informatieavond is terug te vinden onder ‘documenten’.

Meer informatie over het peilbesluit

Kaart westeinderpolder