Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

De polder bestaat voor het grootste deel uit bebouwing van de Zoetermeerse stadswijken: Stadscentrum, Meerzicht, Driemanspolder, Buytenweg en De Leyens. De Nieuwe Driemanspolder is een samenvoeging van verschillende oorspronkelijke polders, waarvan de namen nog terugkomen in de stadswijken van Zoetermeer. De polder wordt doorsneden door de Zoetermeerse tussenboezem. Door lange duikers onder de tussenboezem staan de verschillende delen met elkaar in verbinding.

De uitdaging voor het watergebiedsplan in deze polder is groot omdat zowel de Zoetermeerse Plas en een aantal hoofdwatergangen in de stad zijn benoemd als ‘waterlichamen’ met nadrukkelijke aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit (de zogenoemde Kaderrichtlijn Water). Daarnaast hangt dit nauw samen met de ontwikkeling van de piekberging Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen, Voorweg en Westerpark.

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de polders in en rondom Zoetermeer.

Tot de zomer 2017 wordt het watersysteem onderzocht en geïnventariseerd. Naar verwachting volgt na de zomer een inloopbijeenkomst om de knelpunten in deze polder te bespreken en verder te verfijnen, waarna de benodigde maatregelen worden bepaald.