Polder Klein Starevaart, de Tol

Polder Klein Starrevaart, de Tol, is met een kleine 12 ha samen met Polder Vlietland één van de kleinste polders binnen het beheergebied van Rijnland. De polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg tussen het boezemwater van De Vliet en de Starrevaart en aan de zuidzijde de rijksweg A4.

Aan de zuidwestzijde van de polder grenst het beheergebied van Rijnland aan dat van Delfland. De polder wordt in stand gehouden ten behoeve van de aanwezige bebouwing van De Tol.  De polder kent geen noemenswaardige knelpunten en opgaven in het watersysteem. Er worden daarom geen wijzigingen en maatregelen voorgesteld.

Meer informatie over het peilbesluit.

Luchtfoto Polder Klein Starevaart, de Tol