Polder Vlietland

Polder Vlietland is met circa 5,3 ha de op twee na kleinste polder binnen het beheergebied van Rijnland. Het betreft een samenstelling van twee overblijfselen van de oorspronkelijke Meeslouwerpolder dat voor aanleg van de zandwinning (en nu recreatiegebied) reikte tot aan de Stompwijkseweg.

De polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, tussen het boezemwater van De Vliet en van de Meeslouwerplas. De polder wordt in stand gehouden ten behoeve van de aanwezige bebouwing langs de Oostvlietweg. Er bevindt zich wel een lange duikerverbinding die in de praktijk als knelpunt wordt gezien. Rijnland is deze duikerverbinding aan het onderzoeken. Verder kent polder Vlietland geen (grote) knelpunten en opgaven in het watersysteem. Er worden daarom geen wijzigingen en maatregelen worden voorgesteld.

Meer informatie over het peilbesluit.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over polder Vlietland  dan horen we het graag. Stuurt u een mail naar wgpzz@rijnland.net

luechtfoto polder Vlietland