Room- en Meerburgerpolder

De Room- en Meerburgerpolder is in twee delen geknipt als gevolg van de verdiepte aanleg van de A4. De Room- en Meerburgsepolder Oost ligt tussen de A4, de Meerburgerwatering, de Oude Rijn en de spoorbaan Leiden-Alphen aan den Rijn in. De polder valt onder de gemeente Zoeterwoude.

De Room- en Meerburgerpolder Noord ligt daar precies naast, afgescheiden door de verdiept aangelegde A4 aan de oostelijke zijde en het Rijn-Schiekanaal aan de westzijde. Het noordelijke deel van de polder valt onder de gemeente Leiden. De Room- of Meerburgerpolder (noord) bestaat uit 2 delen. Een noordelijk deel met stedelijke bebouwing van de Leidse woonwijk Roomburg en een zuidelijk deel met een afgedekte voormalige vuilstort met groen (De Bult). Beide delen van de polder kennen geen knelpunten en opgaven in het watersysteem. Er worden daarom geen wijzigingen en maatregelen voorgesteld.

Meer informatie over het peilbesluit.

luchtfoto room en meerburgerpolder