Westbroekpolder

De Westbroekpolder heeft een oppervlak van 241 ha en bestaat uit 2 peilvakken (WW-8A en WW-08B). Deze veenweidepolder is gelegen in de gemeente Zoeterwoude en bestaat hoofdzakelijk uit grasland dat voornamelijk in gebruik is als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Bij de zuidelijke punt, waar de boezemvaarten Weipoortse Vliet en Zuidbuurtse Wetering bij elkaar komen ligt het natuurgebied Noord-Aa dat in beheer is bij Staatsbosbeheer. Aan de westkant wordt de polder begrensd door de Zuidbuurtseweg, aan de zuidzijde en oostzijde door de Weipoortse Vliet en aan de noordzijde door de Nieuweweg. Zoeterwoude-Dorp bevindt zich aan de noordwestzijde van de polder.

De knelpunten die worden ervaren in de polder zijn eind 2016 met bewoners in kaart gebracht. Om de omgeving te informeren over het vervolg en de mogelijk oplossingsrichtingen is in januari 2017 wederom een informatieavond georganiseerd. Komende periode werkt Rijnland aan het verwerken van de reacties en wordt het watergebiedsplan aangescherpt. De gepresenteerde informatie van afgelopen informatieavond is terug te vinden onder ‘documenten’.

Meer informatie over het peilbesluit.

Kaart Westbroekpolder