Zoetermeerse Tussenboezem

Zoetermeerse Tussenboezem

De Zoetermeerse Tussenboezem is een restant ‘oud land’ van het oorspronkelijke veengebied rondom Zoetermeer. De omliggende polders zijn vrijwel geheel uitgeveend en vervolgens drooggelegd.

De Zoetermeerse Tussenboezem is een restant ‘oud land’ van het oorspronkelijke veengebied rondom Zoetermeer. De omliggende polders zijn vrijwel geheel uitgeveend en vervolgens drooggelegd. De watergangen van de tussenboezem dienden vroeger voor waterafvoer en –transport. Nu is de belangrijkste functie om verzakking van de (veelal ongefundeerde) bebouwing van de linten en het oude dorp tegen te gaan door de tussenboezem op peil te houden. De Tussenboezem bestaat uit de Molenvaart vanaf de Stompwijkseweg langs Wilsveen en de Voorweg tot het oude dorp), de Grote Dobbe, de Leidsewallenwetering, De Delftsewallenwetering en de Zegwaartsevaart. Deze laatste twee vormen ook de grens met buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Vanuit de polder wordt op veel plaatsen, via hoogwatervoorzieningen water ingelaten in met name de omliggende Nieuwe Driemanspolder.

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de polders in en rondom Zoetermeer.

Tot de zomer 2017 wordt het watersysteem onderzocht en geïnventariseerd. Naar verwachting volgt na de zomer een inloopbijeenkomst om de knelpunten in deze polder te bespreken en verder te verfijnen, waarna de benodigde maatregelen worden bepaald.