Zwet- en Grote Blankaartpolder

De Zwet- en Grote Blankaartpolder polder heeft een oppervlak van 216 ha en bestaat uit 2 peilvakken (WW-05A en WW-05B). Deze veenweidepolder is gelegen in de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland dat voornamelijk in gebruik is als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Aan de westkant wordt de polder begrensd door de N206, aan de oostzijde door de Zuidbuurtse Wetering, aan de zuidzijde door de Ommedijkse Wetering en aan de noordzijde bevindt zich een deel van de dorpskern van Zoeterwoude-Dorp.

De knelpunten die worden ervaren in de polder zijn eind 2016 met bewoners in kaart gebracht. Om de omgeving te informeren over het vervolg en de mogelijk oplossingsrichtingen is in januari 2017 wederom een informatieavond georganiseerd. Tijdens de laatste informatiebijeenkomst is voorgesteld om geen peilverlaging door te voeren. Na enkele gesprekken met omwonenden wordt er alsnog een peilverlaging van 3 centimeter voorgesteld in het peilvak (WW-05A). 

De gepresenteerde informatie van afgelopen informatieavond is terug te vinden onder ‘documenten’.

Meer informatie over het peilbesluit

Kaart Zwet- en Grote Blankaartpolder