Geerpolder te Nieuwkoop

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Geerpolder te gemeenteNieuwkoop. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Geerpolder ligt in de gemeente Nieuwkoop. De Geerpolder wordt begrensd door de Drecht aan de Noordkant, het Aarkanaal aan de oostkant, de Geerweg aan de zuidkant en de Generaal van Merleweg aan de westkant. De polder heeft een oppervlakte van 466 ha. Qua functie is de polder deels agrarisch en deels natuur.

Laatste nieuws - Feestelijke afronding werkzaamheden in de Geerpolder

Op dinsdag 18 december vindt de feestelijke afronding van de werkzaamheden in de Geerpolder plaats. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop nodigen u van harte uit voor de feestelijke afronding van de werkzaamheden in de Geerpolder en de opening van het nieuwe laarzenpad. 

Datum:
Dinsdag 18 december 2018

Programma:

13:30 uur      Onthulling informatiepaneel Geerpolder;

14:00 uur      Welkom en opening Laarzenpad door hoogheemraad Sjaak Langeslag, wethouder Elkhuizen en provinciehoofd Staatsbosbeheer, Jasper Kuipers;

14:15 uur      Korte wandeling over het laarzenpad met uitleg natuurgebied;

15:00 uur      Koek-en-zopie;

16:00 uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden:
In verband met de voorbereidingen, willen wij u vragen om u uiterlijk maandag 10 december 2018 aan te melden voor deze bijeenkomst via o.v.v. Feestelijke opening Geerpolder.

Locatie en routebeschrijving
Klik op Uitnodiging (pdf, 431 kB) voor de exacte locatie en de routebeschrijving.

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt de volgende documenten downloaden:
- Peilbesluit Noordeind en Geerpolder (pdf, 1.1 MB)
- Toelichting op het peilbesluit Noordeind en Geerpolder (pdf, 2.0 MB)
- Projectplan Geerpolder (pdf, 2.8 MB)
- Kaarten Noordeind en Geerpolder (pdf, 8.3 MB)
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in Uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de  Geerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail  of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.