Gemaal Sixlaan naar Woelwijklaan te Voorschoten

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met hevige perioden van neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland investeert daarom in capaciteitsuitbreiding van onder andere (polder) gemalen. Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het water afgevoerd op zee. Wanneer er een tekort aan zoet water dreigt te ontstaan, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten in de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gebracht.

Kaart maatregelen

Download de kaart in pdf (pdf, 2.1 MB)

Renovatie

Als gevolg van slijtage en veroudering worden de elektronische en mechanische delen van gemalen gemiddeld eens in de vijftien jaar vervangen. Na veertig tot vijftig jaar is het hele gemaal aan vervanging toe. Met het grote aantal gemalen dat we hebben (meer dan 300), betekent dit dat Rijnland continu diverse gemalen aan het vervangen is.

Poldergemaal Sixlaan

Het poldergemaal van het hoogheemraadschap van Rijnland, gelegen aan de Sixlaan te Voorschoten, is aan vervanging toe. Mede omdat het bestaande gemaal slecht bereikbaar is voor onderhoudswerkzaamheden, wordt deze geheel verwijderd. Het nieuwe gemaal komt aan de Woelwijklaan, waar deze beter bereikbaar is.

Om het watersysteem in deze wijk beter te kunnen beheersen, krijgt het nieuwe gemaal ook een inlaatfunctie waardoor Rijnland in droge periodes ook water kan inlaten.

Werkzaamheden

Met betrekking tot het nieuw te bouwen poldergemaal aan de Woelwijklaan zijn diverse werkzaamheden nodig. Er wordt een put gegraven met daarin een pomp. Het water wordt vanaf deze put verpompt naar de watergang achter de Veurseweg. Om dit mogelijk te maken wordt een buis van 250 meter aangelegd die onder de Woelwijklaan loopt.

De buis die komt te liggen tussen de pomp en het boezemwater wordt voor een deel gegraven en voor een deel geboord. Ter hoogte van Woelwijklaan 16, start de gestuurde boring. Het punt waar de gestuurde boring weer boven de grond komt is bij Rouccouppark 1, voor de kruising met de Essenlaan. De rest van de leiding tot de watergang wordt gegraven.

Pas als het nieuwe gemaal aan de Woelwijklaan getest is en goed functioneert, wordt het oude gemaal (achter Sixlaan 92) verwijderd.

Planning

De voorbereidingen zijn in volle gang, de verwachting is om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de bouw van het nieuwe gemaal. De werkzaamheden zullen na circa 3 maanden zijn voltooid.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met het Klant Contact Team via info@rijnland.net of via 071-306 3535.