Gogerpolder te Kaag en Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Gogerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlak van 274 ha verdeeld over drie peilvakken. Het grondgebruik in de Gogerpolder bestaat voornamelijk uit de bebouwing van Roelofarendsveen (in het zuiden en oosten), glastuinbouw en agrarisch gras. De Gogerpolder wordt doorsneden door de rijksweg A4 en de spoorlijn Leiden-Schiphol. In peilvak OR-3.22.2.1 bevinden zich sportvelden.

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt op dit moment een watergebiedsplan voor de Gogerpolder in de gemeente Kaag en Braassem voor. Wij verkennen de mogelijkheden om de hoogwatervoorziening langs de Sotaweg, waar uw perceel aan grenst, op te heffen. Op maandag 10 december 2018 organiseert Rijnland daarom een informatiebijeenkomst. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Doel van de informatiebijeenkomst

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om met u van gedachten te wisselen over de impact van het opheffen van de hoogwatervoorziening. Een hoogwatervoorziening is een peilgebied waarin het peil hoger wordt gehouden, dan in de rest van de polder. Het hoogwatergebied is volgens onze informatie in de jaren ’60 ingesteld de kwekerijen van schoon water te kunnen voorzien. Het is de vraag of deze hoogwatervoorziening nog steeds in deze functie voorziet. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van het huidige gebruik van het watersysteem.

Datum                  maandag 10 december 2018
Tijd                       16:00 tot 19:00 uur
Locatie                 Cafe Restaurant Hogenboom, Sotaweg 150 in Roelofarendsveen

Programma
16:00 uur               Inloop en informatiemarkt
19:00  uur              Einde bijeenkomst

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een mail naar  o.v.v. wgp Gogerpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 .