Gouda Stevige stad

De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart.

Begin 2020 wordt het plan gepresenteerd, en kunnen alle belanghebbenden er tijdens een inspraakperiode hun mening over geven. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op te hoogte zijn van de komst van het plan is een animatie gemaakt op de website van het project. Hier staan ook de veel gestelde vragen over het plan.

Gevolgen van bodemdaling

Gouda is gebouwd op een gebied met veen en kleibodem. Door het gewicht van de bebouwing klinkt die bodem langzaam in. De negatieve gevolgen van bodemdaling zijn her en der merkbaar in de stad. Denk daarbij aan kelders die vollopen, optrekkend vocht, verzakkingen en schade aan wegen of riolering (zie afbeelding (jpg, 213 kB)).

Meer informatie

Alle informatie over het project Gouda Stevige Stad vindt u op de website van de gemeente Gouda: www.gouda.nl/stevigestad.