Gouwepolder te Alphen aan den Rijn

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Gouwepolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

De maatregelen voor de Gouwepolder zijn vastgelegd in het Watergebiedsplan Greenport-Boskoop.

Laatste nieuws - dinsdag 4 september inloopavond

Het Hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een inloopavond over de Gouwepolder in Boskoop. Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering steeds meer druk op het systeem legt, bijvoorbeeld om wateroverlast te voorkomen. Op 4 september staan de geplande werkzaamheden rond het Rijneveld centraal. In het bijzonder is aandacht voor de geplande duikers Rijneveld-Oost en Rijneveld-West en het baggeren van watergangen.

Datum: dinsdag 4 september 2018

Tijd: vrij inlopen tussen 17.00 en 20.00 uur

Locatie: Flora Boskoop, Parklaan 4 in Boskoop

Programma

U bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom om  binnen te lopen en de verschillende informatiestands te bezoeken. Er is geen plenair gedeelte. Aanmelding is niet nodig.

Heeft u vragen over de inloopavond?

Wellicht vindt u het antwoord op uw vraag in het Vraag & Antwoord overzicht over watergangen en baggeren (pdf, 396 kB).  

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Gouwepolder (pdf, 3.9 MB)

- Vraag & Antwoord Gouwepolder (pdf, 396 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijk traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail via .