Greenport Boskoop

Watergebiedsplan

In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Dat doet Rijnland ook voor Greenport Boskoop, het boom- en sierteeltgebied rond Boskoop in de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur heeft in 2013 het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld. Deze maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2019. Voor alle maatregelen geldt dat Rijnland ze in overleg en afstemming met betrokkenen voorbereidt.

Watergebiedsplan Greenport Boskoop is 1.800 hectare groot en omvat zes polders, die zijn te zien op onderstaande kaart (pdf, 1.4 MB):

  • Gouwepolder
  • Polder Laag Boskoop
  • Rietveldse Polder
  • Nessepolder
  • Ten Heuvelhofweg
  • Papenvaart

 krt greenport boskoop

Stand van zaken

Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Om de waterafvoer te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het water om naar gemaal Brans te stromen. De maatregelen uit het watergebiedsplan voor de Gouwepolder zijn vastgelegd op een overzichtelijke maatregelenkaart (rechts weergegeven).  Zo is er in 2017 een eerste duiker aangelegd aan de Halve Raak. De werkzaamheden aan de duiker is een korte film weergegeven (zie rechterkolom). 

Planning

 Peilbesluit vaststellen

Gerealiseerd

Nieuwe stuwinstelling stuw Laag Boskoop

Gerealiseerd

Nieuwe peilregistratie i.v.m. aansturing gemaal Brans

Gerealiseerd

Automatiseren Stuw Ooievaarsnest

Gerealiseerd

Waterberging Spoelwijk

Gerealiseerd

Vergroten duikers (langs Insteek)

 Gerealiseerd

Aanleg duiker Halve Raak

Gerealiseerd

Aanleg twee duikers Rijneveld 

2018-2019

Twee nieuwe strengen hoofdwatergang Gouwepolder

2015-2018

Ophogen peilvakscheidingen

2015-2019

Vergroten vijf duikers Koetsveld

2018

Noodaflaat naar Rietveldsepolder

2018

Meer informatie?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Greenport regio Boskoop kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team, via telefoonnummer (071) 306 3535 of via info@rijnland.net