Haarlemmermeerpolder te Haarlemmermeer

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem voor de Haarlemmermeer. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

Het gebied van de Haarlemmermeerpolder is 18.500 ha groot. De polder wordt begrensd door de Ringvaart. In de polder liggen twee grote, stedelijke gebieden, te weten Hoofddorp en Nieuw Vennep. Daarnaast zijn er nog een tiental kleinere woonkernen. In het noorden van de polder ligt de luchthaven Schiphol.

haarlemmermeerpolder

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het peilbesluit van de Haarlemmermeer? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071- 306 3535.