Lagenwaardsepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Lagenwaardsepolder ligt in de provincie Zuid-Holland. De polder heeft een totale oppervlakte van 346 ha. De noordgrens wordt gevormd door de Ruige Kade en de Zwet die de overgang zijn naar de Vlietpolder en polder Oudedijk. De oostgrens wordt gevormd door de Gemeenlandsche Wetering. De zuidgrens wordt gevormd door het boezemwater van de Oude Rijn. De westgrens is de grens met de Hondsdijksepolder.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .