Lageveensepolder te Lisse

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst.

Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water. De Lageveenspolder maakt deel uit van het watergebiedsplan West.

locatie Lageveense polder

Locatie Lageveensepolder

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Lageveenspolder (pdf, 372 kB)

- Peilbesluit Lageveensepolder (pdf, 728 kB)

- Toelichting op het Peilbesluit Lageveensepolder (pdf, 4.6 MB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Lageveensepolder te Lisse? Dan kunt u contact  opnemen via de mail  of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.