Lageveensepolder te Lisse

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst.

Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water. De Lageveenspolder maakt deel uit van het watergebiedsplan West.

locatie Lageveense polder

Locatie Lageveensepolder

Voorbereiding

Voor de Lageveensepolder heeft Rijnland een nieuw peilbesluit en maatregelenplan vastgesteld. Diverse voorbereidende werkzaamheden heeft Rijnland uitbesteed aan ProAqtive Partners zoals bijvoorbeeld benodigde onderzoeken (o.a. bodem, flora en fauna) en vergunningprocedures. Dit bureau legt ook contact met de landeigenaren op wiens eigendom de maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden voorbereid:

  • Bouwen van een nieuw poldergemaal (M-LVP-01)
  • Verbreden en verdiepen van de nieuwe afvoerroute (M-LVP-02 en M-LVP-03)
  • Aanleggen nieuwe inlaat op locatie waar huidige poldergemaal wordt verwijderd (M-LVP-04)
  • Vervangen krooshek en verbeteren arbo-technische omstandigheden nabij sifon (M-LVP-05)

De maatregelenkaart is  te downloaden onder het kopje downloads.

Planning

Voor de voorbereidende werkzaamheden inclusief doorlooptijden van benodigde vergunningprocedures wordt ruim een half jaar gerekend. Nadat het werk is aanbesteed, gaat naar verwachting in 2018 het project in uitvoering.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met het Klant Contact Team via info@rijnland.net of via 071-306 3535.