Lakerpolder en Tuinder- of Kogjespolder

Plangebied

kaart lakerpolder en tuinde

Stand van zaken

De peilbesluiten voor beide polders hebben ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen op binnengekomen. De peilbesluiten zijn vervolgens afgelopen december door de Verenigde Vergadering van Rijnland vastgesteld. Met het vaststellen van het peilbesluit en de constatering dat er geen knelpunten zijn in de waterberging en waterafvoer, zijn deze twee polders nu helemaal op orde.

Planning

Het bemalingsregime voor beide polders verandert ietwat. Er wordt meer gebruik gemaakt van de kleine windmolens, die met een iets grotere marge gaan opereren. Hierdoor wordt meer gebiedseigen water vastgehouden en verandert het waterpeil in de polders minder snel. De grote molens worden bijgezet wanneer de waterbeheersing dit vraagt. Deze veranderingen worden in de komende maanden doorgevoerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Lakerpolder en Tuinder- of Kogjespolder kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Zuid, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net