Pesthuispolder Zuid | Park Kweeklust

Pesthuispolder Zuid, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte va 6,46 ha. In de polder zit een gedeelte van de woonwijk de Lage Mors en het stadspark Kweeklust. Het druk bezochte park wordt op dit moment heringericht door de gemeente Leiden. De polder heeft twee peilvakken RL-012 (Kweeklust West) en RL-021 (Kweeklust Oost) en een gemaal park Kweeklust.

orientatiekaart

Pesthuispolder Zuid

Relevante links

Gemeente Leiden