Telderskade

De Telderskadepolder, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 0,7 ha en bevat woonhuizen en het gemaal Telderskade. De polder heeft één peilvak RL-020. De Telderskade is een zeer kleine polder waarbij het gemaal een smalle watergang evenwijdig aan het spoor bemaalt.

Orientatiekaart

Telderskade