Wijkpark Stevenshof

Polder wijkpark Stevenshof is gelegen in de gemeente Leiden en heeft een oppervlakte van 6 ha. In dit stadspark is een dierenweide en een schooltuincomplex gelegen. De waterspeelplaats valt net buiten de polder. De polder heeft één peilvak RL-016A en een gemaal wijkpark Stevenshof.

Orientatiekaart

Stevenshof

Vragen of meer informatie?

Bent u benieuwd wat er in een peilbesluit staat en wat maatregelen kunnen inhouden? Kijk dan bij Wateroverlast en peilbeheer algemeen (link https://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/wateroverlast-en-peilbeheer-algemeen).

Het proces van een watergebiedsplan vindt u onder het kopje Downloads aan de rechterkant van deze pagina. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 of via de mail info@rijnland.net o.v.v. wgp de Leidse polders/Wijkpark Stevenshof.