Oosteinderpoelpolder te Aalsmeer

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Oosteinderpoelpolder heeft een oppervlak van 569 ha en bestaat uit vijf peilvakken. In het zuidwesten van de polder ligt de bloemenveiling van Aalsmeer. De polder is deels bebouwd gebied en deels agrarisch.

Waterkwaliteit

Vanuit interne bronnen zijn er eutrofiëringsproblemen in de hele polder. De gemeente heeft de ambitie te gaan afkoppelen waardoor de riooloverstorten worden teruggebracht. De overige maatregelen zijn het op diepte houden van de watergangen en ecologisch beheer. Vismigratie in en uit de polder is niet mogelijk.

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Toelichting Peilbesluit Oosteinderpoelpolder (pdf, 15.8 MB)
- VV besluit Oosteinderpoelpolder (PDF, 2.2 MB)
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op via telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar .