Hemmeerpolder te Teylingen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Hemmeerpolder te gemeente Teylingen. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

In de Hemmeerpolder wordt waterlast ervaren door zowel agrarische bedrijven als campings. Door een nieuw peilbesluit en watergebiedsplan met bijbehorende maatregelen vast te stellen, wordt het watersysteem van de Hemmeerpolder op orde gebracht. 


Oriëntatiekaartje ligging Hemmeerpolder

Informatie

Aan de rechterzijde kunt u de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Peilvoorstel Hemmeerpolder (pdf, 1.9 MB)

- Voorstel Peilbesluit Hemmeerpolder (pdf, 352 kB)

- Toelichting Ontwerppeilbesluit Hemmeerpolder (pdf, 2.4 MB)

- Ontwerp projectplan Hemmeerpolder (pdf, 760 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijk traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Artikel Rijnland magazine

Over dit watergebiedsplan is een artikel verschenen, onder andere in samenwerking met de heren Fer Vergeer en Jan Warmerdam - beide bewoners van de Hemmeerpolder.

Lees hier het hele artikel over de Hemmeerpolder

Of bekijk hier alleen het filmpje van dit artikel

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Hemmeerpolder te Teylingen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.