Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder te Lisse

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder te Lisse. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Lisserpoelpolder en heeft een oppervlakte van 267 ha. De polder wordt aan de oostzijde begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Rooversbroekpolder. Ten noorden van de polder bevindt zich de Meer- en Duinpolder. De Rooversbroekpolder heeft een oppervlakte van 87 ha. De polder wordt aan de oostzijde begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Ten noorden en ten westen van de polder bevindt zich de Lisserpoelpolder. 

Oriëntatiekaart ligging Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Peilvoorstel Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder (pdf, 1.7 MB)

- Ontwerp peilbesluit LisserpoelenRooversbroek (pdf, 98 kB)

- Toelichting op PB Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder_incl kaartenbijlage (pdf, 12.3 MB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijk traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder te Lisse? Dan kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.