Meer- en Duinpolder te Lisse

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Meer- en Duinpolder te Lisse. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Meer- en Duinpolder heeft een oppervlakte van 149 ha. De polder omvat het noordoostelijke deel van het stedelijk gebied van Lisse. Aan de oostzijde en zuidzijde wordt de polder begrensd door de keringen langs de respectievelijk Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en het Havenkanaal (de Grevelingen). De polder heeft een geheel stedelijke functie met veel woningbouw uit de jaren ‘50-’70. De polder is sterk verhard en er is weinig open water aanwezig.

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Peilvoorstel Meer&Duin (pdf, 876 kB)

- Ontwerp peilbesluit MeerenDuinpolder (pdf, 97 kB)

- Toelichting op PB MeerenDuinpolder_incl kaartenbijlage (pdf, 8.5 MB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijk traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Meer- en Duinpolder te Lisse? Dan kunt u contact  opnemen via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.